Tips en advies

Jonge hazen

Overal is de lente begonnen, zo ook bij de dieren. Vogels hebben nestdrang en allerlei andere dieren raken zwanger en werpen hun jongen. Ook de rammeltijd bij de hazen is gestart. Belangrijk in deze periode om te onthouden: raak jonge zoogdieren nooit aan!

Konijnen hebben een holletje waar ze hun jongen werpen, blind en hulpeloos. Hazen daarentegen houden van open landschappen, zoals bijvoorbeeld een wei met her en der wat bosjes. 3 of 4 keer per jaar kan een haas jongen werpen. Een nest jonge hazen bestaat uit zo’n 1 tot 5 jongen, ieder in een ander leger geworpen. Ze worden geboren met geopende ogen, een grijsbruine, wollige vacht en wegen zo’n 90 – 150 gram. De oren zijn kort en de snuit is rond van vorm.

Jonge hazen zijn nestvlieders en enkele uren nadat ze geworpen zijn, kunnen ze zich al zelfstandig voortbewegen. De eerste 2 à 3 dagen blijven de jongen in het leger liggen waar ze geboren zijn, maar daarna zoekt ieder jong om de zoveel tijd een nieuw, veilig leger waar het laag tegen de grond gedrukt ligt waardoor ze nauwelijks opvallen. Aangezien hazen geen holletje hebben om in te schuilen, bevinden de jongen zich in legers in de buurt van hun geboorteleger. Op die manier zijn ze roofdieren te slim af. Tevens zijn pasgeboren hazen geurloos, zodat roofdieren ze niet kunnen ontdekken. De moerhaas blijft om veiligheidsredenen veel weg van haar jongen; hierdoor draagt zij haar geur niet over aan ze. Drie kwartier tot een uur na zonsondergang is het tijd om te zogen. Moerhaas heeft een waanzinnig geheugen en weet waar ieder van haar jongen geworpen is. Moerhaas maakt een laag geluid waardoor de jongen weten dat ze zich moeten verzamelen, meestal in het leger waar ze geboren zijn. 5 minuten lang worden ze gezoogd en daarna gaat ieder weer zijn eigen weg. Dit wordt minstens 23 dagen zo gedaan. Na een week beginnen jongen al met het eten van vast voedsel zoals gras en jonge planten en na 4 tot 5 weken gaan ze helemaal over op het vaste voedsel en zijn ze zelfstandig. Jonge hazen groeien snel. Na zo’n honderdvijftig dagen tot 9 maanden zijn de hazen op volwassen gewicht: ongeveer 4 kilogram.

Aangezien de hazen verspreid liggen en soms voor mensen volledig zichtbaar zijn, wordt nogal eens gedacht dat het zielig is, dat de jongen gedumpt zijn of in een gevaarlijke situatie verkeren. Geschat wordt dat 80% van de naar opvangen gebrachte jonge hazen door onwetendheid zijn meegenomen en dus eigenlijk niet in nood hebben verkeerd. Jonge hazen in opvangcentra worden met veel moeite gezoogd. De stress die jongen oplopen en het feit dat de melk die ze drinken geen echte moedermelk is, wat kan zorgen voor darminfecties, zorgen ervoor dat jonge hazen hun ‘redding’ vaak niet overleven.

Op internet zijn verschillende adviezen te vinden over jonge hazen en veelal spreekt het elkaar tegen. Wij brengen onze jonge dieren naar Opvang Noach te Halle en zij adviseren om jonge hazen niet aan te raken, omdat ze hierdoor verstoten zullen worden door de moeder. Dit geldt overigens voor alle pasgeboren zoogdieren (wij rijden niet op hoefdieren). Raak ze vooral niet aan!  Soms is het zo dat een gebied waarin het nest jongen van een haas verspreid ligt, vernietigd wordt (zoals het ploegen van een weiland). Dan is het verstandig om de gevonden jonge hazen wél mee te nemen en ons te bellen, zodat ze nog enige overlevingskans hebben in een opvang. Hetzelfde geldt voor gewonde (jonge) hazen of (jonge) hazen die door een ander dier (kat of hond) meegenomen zijn. Voor alle andere jonge hazen geldt: laat ze met rust. Moerhaas is in de buurt en komt na zonsondergang weer terug voor haar kleintjes.