ANBI

Sinds 16 januari 2020 is onze stichting dierenambulance Hof van Twente gemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat de Belastingdienst erkent dat wij ons (nagenoeg) geheel inzetten voor het algemeen belang en er geen winstoogmerk is. In geval van opheffing zullen wij een batig liquidatiesaldo besteden aan een andere ANBI. Erfenissen of legaten verkregen door ANBI’s zijn geheel vrijgesteld voor de erfbelasting, waardoor u ons onbezorgd als erfgenaam kunt laten opnemen in uw testament en zeker kunt zijn dat uw nalatenschap naar de dieren in nood in de gemeente Hof van Twente zal gaan.
Om aan de eisen van een ANBI te voldoen, wordt er vanuit de Belastingdienst gevraagd om een aantal gegevens openbaar op de website te plaatsen. Hieronder vindt u ons Meerjarig Beleidsplan waarin alle gevraagde gegevens te vinden zijn. De jaarrekening van het voorbije jaar zal voor 1 juli van het daaropvolgende jaar hieronder verschijnen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Uitgeoefende-activiteiten-2023-797x1024.jpg