Wat u kunt doen

Onze Dierenambulance is een stichting. Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Sociale of maatschappelijke doelen voeren hierbij de boventoon. Onze stichting ontvangt geen overheidssteun. Dat wil zeggen dat onze overheid geen financiële middelen beschikbaar stelt die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten, het periodiek onderhoud aan onze ambulance, het bijhouden van onze website, de aanschaf van diervoeders, dierenartskosten, et cetera. Aangezien dit dikwijls hoge kosten meebrengt, en wij geen vaste inkomsten hebben, zijn wij dus aangewezen op sponsoren, maar ook op donaties van particulieren, vrijwilligers en bedrijven.

Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks in om ons doel na te streven en dieren (in nood) zo goed als mogelijk te helpen. Eenieder verricht dit werk enkel uit goede wil, met dankbaarheid en een goed gevoel als beloning. Dit geldt ook voor het bestuur: er is geen inkomen. Al het geld dat gedoneerd wordt, gaat zodoende rechtstreeks naar de dieren.

Overweegt u een donatie te doen? Dat stellen wij zeer op prijs! U kunt in het donatievenster hieronder uw eigen bedrag invoeren en de donatie voltooien met iDeal, Creditcard, Paypal en meer.

U helpt een dier voor € -

Wilt u liever zelf overboeken door middel van internetbankieren? Gebruik dan de volgende gegevens om uw donatie te voltooien:

Bank: Rabobank
IBAN: NL22RABO0110977068
Op naam van: Dierenambulance
Onder vermelding van: Donatie

Sinds 16 januari 2020 is onze stichting dierenambulance Hof van Twente gemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt ons dus ook onbezorgd in uw testament opnemen als erfgenaam.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANBI_logo1.jpg

Namens de dieren hartelijk dank!