Volg de ambu

Extreem veel zwerfkittens

Bijna dagelijks worden wij gebeld omtrent gevonden kittens. De ene keer is het er één en op andere momenten gaat het om gehele nesten met kittens (al dan niet met moederkat). Dit betekent dat er in totaal dus heel grote aantallen zwerfkittens gevonden worden. De meeste zijn gedumpt, maar er zijn ook wilde kittens of boerderijkittens waarvan de moeder de bevalling niet thuis gehad heeft of gesleept heeft met de kittens. Bijna alle kittens zijn (ernstig) ziek, verzwakt en sommige zelfs gewond.

Overvolle asielen
Inmiddels heeft onze opvang aangegeven dat ze geen ruimte meer hebben voor de door ons gevonden kittens. In het begin van de coronacrisis hebben mensen massaal dieren aangeschaft en de markt lijkt verzadigd. Overal is te lezen namelijk dat asielen vol raken, omdat er geen doorstroom is. Er is maar weinig afname. Dit betekent dat we met de handen in onze haren zitten, want het seizoen is nog maar net begonnen en dan kunnen we nog wel 2 ronden verwachten met kittens! Wij als dierenambulance Hof van Twente rijden in landelijk gebied en dat betekent dat hier veel gedumpte kittens, zwerfkittens of boerderijkittens zijn. Om nog maar te zwijgen over volwassen katten, want nu de crisis voorbij lijkt en men weer op vakantie mag, is er in het algemeen een grote toename gedumpte/achtergelaten dieren. Rond de vakantieperiode zien we helaas altijd een toename van gedumpte dieren, maar dit jaar is het extreem.
Probleem nu zijn de kittens. Wij hebben dus helaas geen plek meer waar we de kittens naartoe kunnen brengen, maar we blijven ze natuurlijk wel ophalen, omdat ze te jong zijn om te overleven en bovendien, wanneer ze toch overleven, een bedreiging vormen voor de flora en fauna. Zeker in deze getale. Kittens zijn namelijk niet zelfredzaam, omdat het jachtinstinct en de jachttactieken onderontwikkeld zijn en de tanden er nog niet altijd helemaal door zijn. Kittens zullen, op een uitzondering na, niet alleen overleven in het wild. Ze hebben hun moeder nodig om ze te leren overleven of de mens om hulp te bieden door te voeren en ze zodoende de tijd te geven zichzelf verder te ontwikkelen, want hun jachtinstincten zitten er van nature in.

Gastgezinnen
Met de volle asielen is er automatisch ook een tekort ontstaan aan (vrijwillige) gastgezinnen. Kittens verblijven hier om de juiste ondersteuning (medisch/voeren), voldoende aandacht en goede socialisering te verkrijgen, zodat ze vervolgens handtam en kerngezond naar een gouden mandje kunnen gaan. Om verdere overpopulatie te voorkomen, hopen we dat de mensen geen ‘gelegenheidsnestjes’ meer nemen, maar in plaats daarvan zich als gastgezin aanmelden. Hierdoor kun je lekker knuffelen met kittens; wel de lusten, niet de lasten. Dit is uiteraard een kortetermijnoplossing, maar zo ontzettend hard nodig. Neem contact op met een dierenopvang of dierenasiel in de buurt om je aan te melden als gastgezin voor de lieve, snoezige pluizenbolletjes.

Langetermijnoplossing
Ervan uitgaande dat een nest 4 tot 6 kittens bevat en ze 3 nesten per jaar kunnen krijgen, kunnen één kater en één poes 12 tot 18 kittens per jaar krijgen. Deze kittens zijn met ongeveer een half jaar ook al vruchtbaar en zullen dan ook nesten gaan produceren zodra het seizoen start. Dit maakt dat er na twee jaar al 144 tot 324 nazaten rondlopen van de oorspronkelijke kater en poes. Na drie jaar hebben we het dan al over 1.728 tot 5.832 stuks en na vier jaar 20.736 tot 104.976 stuks. Allemaal nazaat van één kater en één poes. Moet je nagaan hoe hoog de getallen zijn als we alle vruchtbare katten moeten meerekenen!

Gezien het hoge aantal zwerfkatten, lijkt de enige langetermijnoplossing de neutralisatie (het onvruchtbaar maken) van katten. In België staat het in de wet- en regelgeving beschreven dat een kat geneutraliseerd moet zijn voor zijn/haar 5e levensmaand, omdat ook hier overpopulatie was ontstaan waardoor toch wel 1000 katten per jaar werden doodgemaakt. Verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de (hobby)fokkers die ontheffing kunnen aanvragen op deze regel. Bij de invoering van deze regel is gesteld dat de reeds oudere katten voor een bepaalde periode geneutraliseerd moesten worden en dat dierenartsen de controle overal op kunnen uitvoeren. De  Nederlandse Raad voor Dierenaangelegenheden heeft enkele jaren geleden een vergelijkbaar advies gegeven aan de regering, maar daar werd niets mee gedaan, omdat het ‘praktisch niet te doen’ zou zijn. In de opinie van een van onze vrijwilligers is het in ieder geval nodig in te grijpen, want het loopt uit de hand. Al jaren zelfs. Stel dat slechts de helft van de mensen zich zouden houden aan zo’n wet, dan scheelt dat toch weer een heleboel zwerfkatten en nemen de grote aantallen meer en meer af. Op langere termijn wordt het dan vast makkelijker hierin overzicht te hebben en neemt het aantal zwerfkatten geleidelijk aan af. Ergens moet toch een eerste stap geïnitieerd worden naar verandering? Ter voorkoming van overvolle asielen in de toekomst, overmatig veel gedumpte en zieke kittens, doding van onschuldige katten en bovenal ter bescherming van de flora en fauna.

Voor de nog rondlopende katten zou de gemeente misschien serieus na kunnen gaan denken over participeren in een TNR-project (Trap, Neuter, Return). Hierbij worden zwerfkatten (al dan niet wild) gevangen, geneutraliseerd en weer uitgezet. Zo hebben ze toch een leven, maar kunnen ze zich niet meer vermeerderen. Iets dat in het landelijke gebied van de Hof van Twente echt ontzettend hard nodig zal gaan zijn.

Tot op heden lukt het noodoplossingen te vinden voor de jonge levens, maar we zijn met spoed op zoek naar betere ideeën. Weet jij een opvang/asiel/gastgezin waar deze vaak angstige en zieke diertjes terecht kunnen en een eerlijke kans op leven krijgen? Stuur ons dan een e-mail naar info@dierenambulance-hofvantwente.nl
Zie je een kattenkolonie van meer dan 10 katten of heb je bij jouw boerderij meer dan 10 katten lopen? Neem dan contact op met Stichting Zwerfkatten Nederland, zodat zij kunnen helpen (lees hierover meer op hun website).