Volg de ambu

Jonge scholekster

De telefoon van de dierenambulance stond nog maar net aan op vrijdagochtend 3 juni toen hij al rinkelde. De melder vertelde dat hij de avond ervoor via de Enschedesestraat in Hengelo naar huis in Delden is gefietst midden op de Enschedesestraat een jonge scholekster had gevonden. Deze jonge scholekster trok een van beide vleugels niet goed op en gezien de gevaarlijke plek waar de scholekster zich bevond, heeft de melder ervoor gekozen om de scholekster met alle goede bedoelingen mee te nemen naar huis.
Meneer heeft druk wormen uit de grond gehaald voor de scholekster en het dier daarmee gevoerd vooraleer hij de dierenambulance belde. De dierenambulance rijdt tegenwoordig bij voorkeur gecombineerde ritten wegens de absurd hoge brandstofprijzen (spoedritten zijn uiteraard uitzonderingen) om maar zoveel mogelijk geld te kunnen besparen dat vervolgens besteed kan worden aan een voor ons veel belangrijker doel: (medische) zorg voor dieren. Daarom rukte de dierenambulance niet meteen uit, maar heeft de dienstdoende vrijwilliger de scholekster aan het einde van de ochtend opgehaald, mede op advies van wildopvang Noach te Halle. Scholeksters zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn en om die reden vragen wij altijd na bij officiële instanties wanneer we twijfelen over wat we al dan niet mogen, vooral als het gaat om jonge dieren en het weghalen bij de ouders.

Jonge vogels
Normaliter is het advies om een jonge vogel terug te zetten in of bij het nest, want ouders blijven doorvoeren wanneer het jong maar schreeuwt. Soms lukt dit echter niet, bijvoorbeeld wanneer een kat met een vogel thuiskomt en het onbekend is waar het nest zit of wanneer ouders überhaupt niet meer terugkomen. Een gewond dier heeft sowieso menselijke hulp nodig. Jonge dieren zijn nog niet altijd goed in staat een goede houding aan te nemen waarbij de vleugels strak langs het lijf zitten waardoor het aangezien kan worden voor een verwonding of breuk. Ook komt het voor dat een dier een afwijking heeft waardoor het uit het nest gegooid wordt. De natuur is heel hard, want alleen de sterkste kan overleven. Door deze natuurlijke selectie overlijdt maar liefst 80% van de jonge vogels voor ze de wijde wereld in kunnen vliegen. Het hoge sterftecijfer is ook de reden dat vogels zoveel jongen krijgen, om zoveel mogelijk kansen te hebben dat minstens één het zal redden om zelfstandig te worden.
Lees hierover meer op https://www.dierenambulance-hofvantwente.nl/jonge-vogels/

Veilig terug bij papa en mama
Nadat de jonge scholekster meegenomen is door de dienstdoende vrijwilliger, heeft een medewerkster van de vogelopvang het dier in zijn geheel gecontroleerd. Hieruit werd geconcludeerd dat het dier geen verwondingen of breuken had. Onze missie veranderde dus van ‘hulp bieden’ naar ‘gauw terug de natuur in bij zijn eigen ouders’. Aangezien de scholekster in Hengelo gevonden was, zocht de vrijwilliger contact met dierenambulance Zorgteam Twente die rijdt in Borne en Hengelo en werd er overlegd hoe deze situatie het beste aan te vliegen. Als dierenambulance van Hof van Twente konden we het dier wel naar de vindplek brengen, maar niet in de gaten houden of de ouders het jong weer zouden accepteren, omdat we daardoor te lang uit ons eigen gebied zouden zijn. Zo werd er geregeld dat de jonge scholekster overgedragen zou worden aan dierenambulance Zorgteam Twente op de carpoolplaats tussen Delden en Hengelo waarna hun team de rest zou verzorgen. Al gauw kreeg de dienstdoende vrijwilliger van dierenambulance Hof van Twente een WhatsApp-bericht: de hereniging was geslaagd! Het jong werd vrijgelaten en meteen werd er door de vogels naar elkaar geschreeuwd en liep het jong weer veilig met zijn ouders mee. De ouders zullen het jong leren zelf zijn wormen uit de grond te halen waardoor hij snel zelfstandig zal zijn. Ons uitgangspunt dat de natuur in eerste instantie de beste plek is voor dieren, wordt hier maar weer duidelijk.

Foto: © Marcel van Kammen