Tips en advies

Uitsterving van de egel?

Al enige tijd is het bekend dat het slecht gaat met de egel in Nederland; er zijn 70% minder egels dan in 1994. In 16 Duitse deelstaten wordt de egel zelfs gezien als ‘bedreigde diersoort’. Dat de populatie egels de laatste jaren nog sneller afneemt, is met name te wijten aan de ‘Egelziekte 2020’ die vanuit België opgerukt is naar Nederland. Tot op heden lijkt het gelukkig zo te zijn dat deze ziekte nog niet hier in de omgeving heerst, wat ook Opvang Noach te Halle (opvang voor inheemse wilde dieren) bevestigt. Toch is ook hier een toename in het aantal telefoontjes over gevonden egels en zijn opvangcentra sneller vol. Er is een groei van 40% aan egels die naar de opvangcentra in Nederland worden gebracht. Vaak zijn deze egels uitgedroogd, vermagerd en zitten vol parasieten, zoals wormen.

Uitdroging en verhongering
Andere redenen voor het overlijden van veel egels zijn de klimaatverandering en de mens. Tijdens de winterslaap verliezen egels zo’n 30% van hun lichaamsgewicht. Ze worden dus hongerig en dorstig wakker. Doordat de mens steeds minder groen in de woonwijken heeft, krijgt de daar wonende egel meteen een uitdaging wanneer hij wakker wordt, want eten en drinken vinden is ingewikkeld. Hierdoor sterft een groot aantal egels vrij snel al na het wakker worden (in natuurgebieden is een hogere overlevingskans). De egels die dit wel overleven, krijgen vervolgens vaak te maken met de droogte en warmte van de laatste jaren. Water is moeilijk te vinden en ook zijn de aantallen insecten afgenomen en regenwormen zitten wegens de droogte te diep in de grond. Vindt de vaak al magere egel niet op tijd zijn eten en drinken, zal het dier alsnog sterven. Auto’s, bladblazers en robotgrasmaaiers vormen nog verdere gevaren voor egels. Wanneer egels jongen krijgen, loopt moederegel vaker rond om eten te zoeken, waardoor ze meer risico’s loopt en daarmee ook de jongen natuurlijk. De jongen (en volwassenen) dienen voor de winterslaap namelijk voldoende gewicht te hebben om überhaupt te kunnen overleven, namelijk minimaal 450 gram. Tegelijkertijd worden de jongen zelfstandiger en zullen ze een plek zoeken om te overwinteren. Vaak is dit onder wat bladeren om niet dood te vriezen, maar de opruimdrang van de mens biedt hierbij weer gevaren. En zo is de cirkel weer rond; een leven vol gevaren. ’s Zomers en ’s winters.

Help de egel
Egels eten normaliter graag insecten, slakken en wormen. Ook eten zij weggegooid voedsel en fruit op, maar ook aas. In de ogen van mensen lijkt het dat dieren als ‘nuttig’ bestempeld dienen te worden om bestaansrecht te hebben. Nou, een egel is enorm nuttig en bovendien nog erg leuk en zelfs schattig. Ze hebben onze hulp hard nodig en dit is vrij eenvoudig te doen:
– Voer egels bij met bijvoorbeeld kattenvoer (nat- of droogvoer) en zorg dat dit droog staat.
– Zet een (ondiep) bakje water neer (ook handig voor uitgedroogde vogels).
– Geef absoluut geen melk! Daarvan krijgen de vaak al uitgedroogde egels darmproblemen en diarree.
– Gebruik robotmaaiers enkel overdag.

Is een egel gewond, loopt hij (ondanks bijvoeren en water geven) overdag suf rond, ligt hij in de volle zon, heeft hij veel vliegen of teken bij zich of rolt hij zich niet op wanneer je in de buurt komt? Neem dan telefonisch contact op met de dierenambulance om de egel overlevingskansen te bieden.