Tips en adviesVolg de ambu

Jonge vogels

‘Ik heb een jonge vogel gevonden die uit het nest gevallen is’, luidt het aan de andere kant van de lijn. Het is weer begonnen, nestvlieders en uit het nest gevallen of geduwde vogeltjes zijn weer overal te zien. Hiervoor wordt veel gebeld, echter is dit zeker niet altijd nodig.

Zodra de eieren uitkomen van de vogels, beginnen de jongen te schreeuwen om voer. Direct vindt er een natuurlijke selectie plaats: schreeuwt een jong niet hard genoeg, wordt het niet gevoerd en zal het sterven. Lijkt er iets anders mis met een jong, zal het uit het nest gegooid worden. Het is zo dat zo’n 80% van de jonge vogeltjes op natuurlijke wijze overlijdt naar aanleiding van deze natuurlijke selectie. Daarom krijgen ze ook veel jongen.

Wij mensen vinden dit vaak ‘zielig’ en willen dan graag helpen, echter levert dit veel stress op voor de dieren waardoor de overlevingskansen zelfs zouden kunnen dalen. Wij raden aan om jonge vogels en nesten zoveel mogelijk met rust te laten. Wist je trouwens dat alle inheemse vogels in Nederland beschermd zijn? Dat betekent onder meer dat je nesten in het broedseizoen niet mag weghalen of verplaatsen. Bij de meeste nesten mag dat pas als de eieren zijn uitgekomen en de jongen zijn weggevlogen.

Jonge vogels die al kunnen voortbewegen en veren hebben, maar nog niet vliegen, noemen we uitvliegers. Deze vogels hippen vaak nog een dag of 3 à 4 rond op de grond vooraleer ze kunnen vliegen. De ouders vliegen in de buurt van de jongen rond en voeden ze op de grond gewoon door. Laat ze vooral met rust, zodat ze geen stress hoeven te ervaren.

Jongere vogels kunnen gewoon teruggezet worden in of bij het nest. Het jong zal schreeuwen waardoor de ouders er op af gaan om te voeden. Vogels hebben namelijk nauwelijks reukvermogen (met uitzondering van gieren) waardoor ze gewoon opgepakt en aangeraakt kunnen worden. De ouders zullen hun jong niet afstoten wanneer ze aangeraakt zijn door een mens. Kunt u niet bij het nest, maak dan zelf iets van bijvoorbeeld een boterkuipje. Vergeet niet onderin gaatjes te maken, zodat het water afgevoerd kan worden. Belangrijk is om te bedenken dat jonge vogels altijd de beste overlevingskansen hebben wanneer ze in de natuur door hun ouders worden grootgebracht. Geef de ouders ook de rust en dus de kans om de jongen te voeden.