Volg de ambu

Stichting Dierenopvang Karuna

De laatste voorlichting van het jaar 2022 vond plaats op maandag 12 december. Hanneke en Sieger van Stichting Dierenopvang Karuna kwamen vanuit Haarlo naar een door de Dierenambulance Hof van Twente geregelde locatie. De stichting is in 2018 opgericht en is nu volledig gespecialiseerd in de opvang en revalidatie van de inheemse rode eekhoorn. Eekhoorns die verweesd, gewond of ziek zijn, worden bij de stichting verzorgd en uiteindelijk weer uitgezet in de natuur. Opvang Karuna vangt ongeveer 40 eekhoorns per jaar op. Om dit werk te kunnen doen, heeft de stichting een ontheffing van de provincie Gelderland. Stichting Dierenopvang Karuna werkt volledig op vrijwillige basis.

Tijdens de voorlichting vertelden Hanneke en Sieger over het tot stand komen van de stichting, het vergunningentraject en alle eisen waar een wildopvang aan moet voldoen. Ze vertelden over de eekhoorn in het wild; de leefwijze, het voedsel, de natuurlijke vijanden en hoe een jonge eekhoorn zich ontwikkelt. Verder werd uitgelegd waar vrijwilligers van de dierenambulance op moeten letten bij meldingen over eekhoorns en wanneer ze al dan niet hulp moeten bieden. Ook vertelden Hanneke en Sieger hoe hulpbehoevende eekhoorns door de stichting worden opgevangen. Tijdens het revalidatietraject ligt de focus op dierenwelzijn en wordt rekening gehouden met de natuurlijke behoeften van eekhoorns. Zo beschikt de stichting over couveuses voor het bieden van warmte, klimkooien en een buitenverblijf waarin de dieren kunnen verwilderen voordat ze terugkeren naar de natuur. In deze laatste fase wordt het contact met de dieren zoveel mogelijk beperkt.

Eekhoorn niet zelf in huis nemen
Het grootbrengen en verzorgen van eekhoorns is specialistisch werk. Ze hebben de beste kans op een terugkeer in de natuur wanneer zij worden grootgebracht met soortgenoten bij een specialistische opvang. Het is in het belang van het dier dat mensen het niet zelf gaan proberen. Wilde dieren die bij mensen thuis worden grootgebracht, redden het vaak niet in het wild omdat ze teveel aan mensen wennen. Daar komt bij dat de rode eekhoorn een beschermd dier is. Het is bij wet verboden om de dieren in huis te nemen en te verzorgen. Heeft u een eekhoorn in nood gevonden of twijfelt u? Neem dan altijd contact op met de dierenambulance of een eekhoornopvang.

Wanneer hulp bieden?
Deze eekhoorns hebben in ieder geval altijd hulp nodig: een baby eekhoorn met de oogjes nog dicht (moeder komt zelden terug in verband met haar eigen veiligheid), een (jonge) eekhoorn die naar je toe komt lopen of tegen je opklimt, een eekhoorn met veel vliegen, vliegeneitjes, maden, slepende poten of die in rondjes loopt. Valt er een nest uit een (gekapte) boom? Controleer deze altijd op jongen. Ze zitten vaak diep in nesten verborgen.
Klik hier om meer te lezen van en over Stichting Dierenopvang Karuna