Volg de ambu

Hangende merel

Dagelijks gaat een meneer aan de Beusbergen te Markelo in zijn tuin zitten om een sigaret te roken. Terwijl hij ontspannen zit, geniet hij van de natuur in zijn tuin en in het gebied achter zijn tuin. Deze keer was het hem opgevallen dat er een merel in de grote boom achter zijn tuin wel fladderde, maar geen kant op kon komen. Meneer heeft de merel de kans gegeven zichzelf te bevrijden, maar toen dit niet bleek te lukken, heeft hij de dierenambulance gebeld.

Terwijl meneer vertelde over de 5 à 6 meter hoog hangende merel, vroeg de vrijwilliger op de dierenambulance zich af hoe de zaak aan te pakken. Er is een ladder in de dierenambulance, maar die komt niet dermate hoog en ook de lichte hoogtevrees van de vrijwilliger werkte daar niet in mee. Dat neemt echter niet weg dat we in iedere situatie proberen te helpen en dus is de vrijwilliger met een collega een kijkje gaan nemen in de tuin bij de vriendelijke man.

Eenmaal aangekomen zagen de vrijwilligers de merel meteen hangen en hebben ze kort gepeild of het dier nog wel in leven was. Gelukkig was dit wel het geval, maar meteen ingrijpen was toch echt van groot belang. De boom was te ingewikkeld te bereiken vanwege bosschage en de ladder in de dierenambulance zou ontoereikend zijn. Er bleef maar één optie over: de brandweer inschakelen. Terwijl een van de vrijwilligers belde met de brandweer en de situatie uitlegde, kreeg de andere vrijwilliger te zien hoe de melder een prachtige wandelroute had aangelegd voor de eekhoorns in zijn tuin: ze kunnen over de schutting via een bruggetje naar de andere kant waar speciaal voor hen lekkernijen liggen. Daarnaast heeft meneer ook prachtige zelfgemaakte vogelvoederplaatsen en nestplaatsen. Hierdoor heeft hij de natuur dichtbij huis gehaald.

Merel in boom

Terwijl er gezellig gepraat werd, kwam de brandweer aan en is er een inschatting van de situatie gedaan. De mannen haalden een ladder van de wagen en hebben deze tegen de boom aan gezet, in de bosschage. De ladder kwam nét hoog genoeg om de merel te pakken te krijgen die met tak en al naar beneden gehaald is, omdat de merel met een touwtje aan zijn poot vastzat aan de tak. De brandweermannen overhandigden de merel aan de vrijwilligers van de dierenambulance en zij hebben de merel bevrijd van het touwtje en de tak, maar het pootje van de merel hing er ongelukkig bij.

Merel met tak en al verwijderd uit de boom
Reddingsactie
In de opvang

Gauw is de merel in een reisbench gedaan en namen de brandweerlieden en de vrijwilligers van de dierenambulance afscheid van de melder. De merel werd vervoerd naar de vogelopvang waar werd vastgesteld dat de poot van de merel uit de kom was. Na overleg met de dierenarts werd duidelijk dat de merel te lang aan het pootje gehangen had waardoor de banden waren uitgerekt. Het in de kom terugdrukken zou geen blijvend resultaat hebben. De merel is uiteindelijk het zijn lijden verlost.

Het lijden van de merel en ook zijn dood, hadden voorkomen kunnen worden wanneer mensen respectvoller omgaan met de natuur en hun afval deponeren op de daarvoor aangewezen plekken. We hebben hiertoe vaker opgeroepen, maar het blijft nodig dit te herhalen. Het is zo’n kleine moeite; doe dit nou gewoon.