Volg de ambu

Een stichting, de Dierenbescherming of Dierenlot

In Nederland heb je nationaal twee grotere organisaties gericht op het (op hun manier) helpen van dieren, namelijk de Dierenbescherming en Dierenlot. Hoewel beide organisaties zich breed inzetten, rijden er onder andere dierenambulances in Nederland rond van beide organisaties. Vooral van de Dierenbescherming zien we veel dierenambulances, maar Dierenlot timmert aardig aan de weg, zoals te zien is in de vele reclames. Buiten deze twee grote jongens om, zijn er (onafhankelijke) stichtingen gericht op hulp aan dieren.

In de gemeente Hof van Twente rijdt geen dierenambulance van de Dierenbescherming noch van Dierenlot. Wij zijn Stichting Dierenambulance Hof van Twente. Zoals de naam al zegt, zijn wij een onafhankelijke stichting. Dit betekent dat al het werk dat wij verrichten om dieren te helpen enkel kan bestaan dankzij donateurs en sponsors. Wij, en vooral de dieren, zijn hen dan ook enorm dankbaar voor alle hulp die zij bieden.
Van het geld dat gedoneerd wordt, betalen wij de dierenartskosten, onze materialen, opvangcentra, dierbenodigdheden, onderhoud aan de dierenambulance en diesel. Er is geen grote baas en er zijn geen werknemers die betaald moeten worden, omdat de gehele stichting bestaat uit vrijwilligers. Ook het bestuur dat dagelijks actief bezig is met de bestuurlijke taken doet dit geheel vrijwillig. Zodoende gaat echt iedere cent naar de plek waarvan je het verwacht: de dieren helpen (en de daarvoor benodigde zaken zoals hiervoor genoemd).

Helaas horen we nog regelmatig van mensen dat ze denken ons te steunen, maar dat blijkt dat hun donaties gaan naar de Dierenbescherming (en soms Dierenlot). Mensen die eigenlijk graag lokaal een steentje willen bijdragen. Wanneer wij hen dan uitleggen dat wij geen onderdeel van de Dierenbescherming of Dierenlot uitmaken, zijn ze vaak erg verbaasd. Het geld dat aan de Dierenbescherming of Dierenlot gedoneerd wordt, gaat naar hun eigen projecten. Als je hiermee niet bekend bent, kun je dit onmogelijk weten natuurlijk.

Wilt u ons, Stichting Dierenambulance Hof van Twente, steunen? Kijk dan hier. De dieren uit uw eigen gemeente zullen u erg dankbaar zijn!