Wij zijn Stichting Dierenambulance Hof van Twente

Het bestuur met ingang van 16 januari 2020: (v.l.n.r.) Henk Meertens, Melissa Nomden en Robert Nobbe. Vooraan is hond Aika te zien.

Foto: Lars Smook

De Stichting Dierenambulance Hof van Twente is op 17-11-2004 opgericht door mevrouw Brinkcate en haar zoon Han Brinkcate. Mevrouw Brinkcate heeft als voorzitter gefungeerd tot haar overlijden waarna haar zoon, Han Brinkcate, het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Door ziekte was Han Brinkcate niet meer in staat om zijn functie te vervullen, waardoor kwaadwillende mensen openingen hebben gezien. Conflicten, intriges en iedereen was boos op elkaar. Hierdoor had eigenlijk niemand er meer zin in, inclusief het toenmalige bestuur.

Het kon natuurlijk niet zover komen dat de Stichting Dierenambulance Hof van Twente zou ophouden te bestaan, zodoende is er op 27-11-2019 een ad interim voorzitter gevonden in Robert Nobbe: ‘Ik kon de dierenambulance niet ten onder zien gaan, want we zijn gewoon hard nodig, omdat we zeer nuttig werk doen. Ik heb een hart voor dieren, net als alle andere vrijwilligers bij de stichting. Ik heb het ad interim voorzitterschap op me genomen en heb iedereen eens beluisterd. Al gauw bleek dat alles op misverstanden berustte’.

Niet lang nadat Robert ad interim voorzitter is geworden, werd Melissa Nomden aangewezen als ad interim secretaris: ‘Er is veel werk te doen wat betreft de administratie. Veel heeft langere tijd stilgelegen en samen met Robert wordt nu alles flink aangepakt’. Robert Nobbe geeft aan dat hij geen ad interim voorzitter wilde worden als Melissa Nomden geen ad interim secretaris zou worden.

Tijdens de allereerste vergadering van 16 januari 2020 hebben Robert en Melissa zich verkiesbaar gesteld en Henk Meertens, de penningmeester sinds 2017, was herkiesbaar. Unaniem is er gestemd op Robert Nobbe als voorzitter, Melissa Nomden als secretaris en Henk Meertens blijft in zijn positie van penningmeester. Er waait een frisse wind. Er is al veel veranderd binnen de stichting, maar er staat nog veel meer te gebeuren. Eén grote verandering is dat alles vanaf nu wordt vastgelegd. Transparantie is van groot belang, zodat de ontstane problemen van voorheen niet opnieuw kunnen ontstaan. De stichting zal zichzelf gaan profileren als een professionele onderneming met een daadkrachtig team vrijwilligers.